Hem
Organisation
Karta
Varför fiber?
Tidsschema
Dokument
Välkommen till Vidars fiber

Vidars fiber är en ekonomisk förening som bildats år 2011 för att förse byarna Vederslöv, Ljungsåkra och Rydet med fiberbaserat bredband.

Anläggningsarbetet är nu i princip avslutat. Växjö Minigräv har ansvarat för det huvudsakliga grävningsarbetet och nedläggning av slang. Relacom har installerat nödvändig utrustning fram t o m den anslutna fastigheten. Det lokala nätet är anslutet till Wexnets stamnät på flera punkter. De flesta medlemmarna är nu uppkopplade men bra fart i kommunikationen!

När föreningen bildades beräknades antalet medlemmar bli cirka 50. Så har också skett och just nu är 60 fastigheter anslutna. Den 1 juni 2012 stängdes möjligheten att ansluta sig till föreningen på de förmånliga villkor som gäller för alla som gick med vid starten. Därefter är kostnaderna för att få bredband framdraget högre.

Ansökan om medlemskap kan ske också fortsättningsvis. En blankett för detta finns tillgänglig här på hemsidan.

Styrelsen tar gärna emot medlemmarnas synpunkter och frågor.NYHETER

Årsstämma 2020
2020 års stämma är planerad till 2 april kl 19:30 på Videsborg.

2012-09-07 Ansökan om medlemskap
Den förste juni 2012 stängdes möjligheten att få tillgång till fiberbaserat bredband på de villkor som gällt under föreningens uppbyggnad. Det är emellertid fortfarande möjligt att bli medlem i föreningen och att genom föreningen få tillgång till modernt bredband, men kostnaderna kommer att bli högre än för de medlemmar, som var med från början och så att säga tagit risken. Insatskapitalet blir detsamma för gamla och nya medlemmar men anslutningsavgiften blir högre för nya medlemmar och dessutom tillkommer kostnader för grävning och installation. En ansökningsblankett finns tillgänglig här på hemsidan.

2013-08-29 Avgifter
Anslutningsavgiften är 10000 kronor (8000 + moms). Fakturering sker när anslutningen aktiverats.

Nätavgiften är 250 kronor per månad (200 + moms). Denna avgift består av 110 kronor som vi betalar till Wexnet för den del av nätet som ligger utanför Wederslöf och 90 kronor som är kostnaden för att driva vårt eget nät. Denna avgift utgår från den tidpunkt då anslutningen aktiverats och kommer att faktureras fortlöpande. Observera att Vidars fiber hanterar hela nätavgiften. Du som medlem kommer inte att få någon faktura från Wexnet.

Vi kan fortfarande inte överblicka alla kostnader i detalj och det är därför fortfarande inte möjligt att avgöra om vi måste begära in mera kapital genom att höja insatsen. Vi har inte fått in alla fakturor och den uppmätning som vi beställt för att kunna få detaljerade kartor över vårt nät har ännu inte slutförts. Vi kan emellertid konstatera att vi ligger väl till i förhållande till den budget som upprättades när vi visste hur många medlemmar vi skulle bli.

Medlemsavgiften i föreningen är 100 kronor och faktureras på våren i anslutning till ordinarie föreningsstämma.


Störningar i trafiken
Sedan sommaren 2015 har några väsentliga störningar i trafiken inte förekommit. Vårt nät har fungerat klanderfritt.